Hoa Tươi Nắng Mai sẽ gửi hình ảnh trước khi giao và tại nơi giao giúp quý khách an tâm rằng hoa đã đến tay người nhận như yêu cầu.